Пошук
Картопля

Вибір попередника

Вважається, що для картоплі найкращими попере­дниками є зернові культури та трави. Загалом, вони сприяють формуванню гарної структу­ру ґрунту і зазвичай не провокують розвитку картопляних шкідників та хвороби. Цукровий буряк є гіршим попередником, оскільки, він зменшує урожай картоплі майже на 10 відсотків. Багаторічні трави та цілина у якості попередника, також можуть нести деяку небезпеку. При цьому існує значний ризик ураження картоплі дротяником чи паршею звичайною. Крім того, при їх використанні  важко розраху­вати кількість азоту, яка виділиться вна­слідок мінералізації органічних речо­вин. Поля, де розповсюджена парша звичайна, не можна використовувати під насіннєву чи столову картоплю; перед цим слід відрегулювати рівень зволоженості за допомогою іригаційних засобів. Перед тим, як засадити поле картоплею, важливо знати, як використовувалося дане поле у попередні роки, які пестициди використовувалися, щоб запобігти негативній післядії на картоплю. Намагайтеся довідатися, як часто на цьому полі сади­ли картоплю, які культури були попе­редниками, чи є на ділянці багаторічні бур'яни, чи виявлено у ґрунті шкідни­ки та хвороби.

При наявності в ґрунті збудника стеблової нематоди, у якості попередника рекомендуються вико-вівсяна суміш, озимі зернові, а для насіннєвих насаджень - чорний пар. У боротьбі з паршею звичайною картоплю доцільно висаджувати після озимого жита, люпину, зернобобових культур, а також після сидератів (люпин, озиме жито, олійна редька, ріпак та ін.)

Недоцільно висаджувати картоплю після гречки, кукурудзи, конюшини, овочевих культур, оскільки вони сприяють накопиченню в ґрунті стеблової нематоди. Рекомендується уникати таких попередників, як буряк, морква і капуста - вони посилюють ураження бульб паршею звичайною і ризоктоніозом.

Для зниження чисельності та шкідливості золотистої картопляної нематоди доцільно вирощування нематодостійких сортів в спеціальних сівозмінах, з додаванням в них багаторічних злакових і бобових трав, зернобобових культур.

Найбільшу фунгіцидну дію на збудників різних хвороб мають ріпак, олійна редька, люпин і горох. Вони знижують кількість збудників парші звичайної, ризоктоніозу та гнилей.

Вибір попередника