Пошук
Картопля

Вимога до грунтів

Картопля може успішно рости і давати гарні врожаї на будь-яких ґрунтах з хорошою повітро- і волого проникністю, окрім надто кислих чи надто лужних. Погано картопля переносить важкі перезволожені ґрунти та ґрунти солонцюваті.

Картопля краще, ніж інші культури, витримує  кислі грунти, але оптимальною для неї є слабокислі.  Тому середньо-і сильно кислі грунти вимагають вапнування.  Найвищі врожаї картопля дає на глибоко оброблених чорноземах, дерново-підзолистих, сірих лісових, а також на заплавних грунтах і окультурених торфовищах. За гранулометричним складом найбільш придатні під картоплю супіски, легкі і середні суглинки.

Сильно зв'язні і щільні грунти з поганою повітропроникністю негативно впливають на якість бульб. Дефіцит повітря в грунті, його висока щільність, як правило, перешкоджають нормальному розвитку підземної частини рослини, призводять до деформації бульб. Застійна волога що знаходиться в грунті сприяє поширенню бактеріальних і грибних хвороб.

Найбільш придатними для картоплі, є ґрунти, що мають невисоку об'ємну масу (не більше 1,25 г/см3), широкий діапазон реакції ґрунтового середовища (pH 6,5…7,0), високий загальний вміст калію (не менше 2%), супіщаний, легко та середньосуглинковий гранулометричний склад (дерново-підзолисті, сірі та темно-сірі лісові ґрунти, чорноземи типові), що легко розпушуються, достатньо насичуються повітрям, швидко прогріваються весною.

На якісні показники урожаю і на захворювання картоплі гранулометричний склад впливає наступним чином: із переходом від піщаних до глинистих ґрунтів збільшується ймовірність ураження картоплі мокрою гниллю, фітофторозом, бурою гниллю, глибина залягання вічок, урожайність, якість насіннєвого матеріалу, вміст крохмалю, якість чіпсів, картоплі фрі, вміст сухої речовини.

Вимога до грунтів